Giới thiệu OPS, cơ hội đầu tư cổ phiếu cổng thanh toán OnesPay

Cổ phiếu OPS của sàn giao dịch tài sản số OnesPay

Sàn giao dịch tài sản số OnesPay sử dụng những công nghệ Blockchain mới nhất của Unicorn Surf bao gồm: hệ thống A.I nhận dạng người dùng KYC, Hệ thống ID Verify truy suất thông tin người dùng, hệ thống Mainnet Unicorn surf xử lý dữ liệu phân tầng giúp tốc độc giao dịch nhanh và bảo mật.

Sàn giao dịch tài sản số OnesPay là nơi trao đổi của tất cả các loại tài sản số được xây dựng trên công nghệ blockchian của Unicorn Surf

Với tầm nhìn là sàn giao dịch tài sản độc lập trong hệ thống Unicorn, cùng với sự phát triển ngày càng phổ biến của công nghệ Unicorn thay thế dần các công nghệ khác của bitcoin hay ethereum, OnesPay đang đứng trước ngưỡng cửa là 1 sàn giao dịch phi tập trung xuyên quốc gia, đọ sức với Binance ở cấp độ quốc tế và phấn đấu chiếm 80% thị phần các giao dịch trên nền tảng Unicorn Surf

OPS là cổ phiếu sàn giao dịch OnesPay nhằm chia sẽ lợi nhuận của nhà đầu tư nắm giữ OnesPay. OPS được định giá khi phát hành là 0,1$. Ngày phát hành chính thức là 01/12/2019.

Tại sao OPS giá trị:
– Giữ OPS được phân chia lợi tức theo hoạt động lợi nhuận của sàn Giao dịch OnesPay. Sau khi sàn OnesPay hoạt động chính thức 1 tháng, từ ngày 5/01/2020 sẽ bắt đầu công bố cụ thể chương trình phân chia lơi nhuận cho những người nắm giữ OPS.
– OPS có giá trị vì đây là cổ phiếu của 1 sàn giao dịch nắm hơn 80% giao dịch của cộng đồng Unicorn nên ki hoạt động sẽ thu về 1 nguồn thu khổng lồ chia lại cho người nắm cổ phiếu
– OPS là cổ phiếu nằm trong 1 hệ sinh thái lớn và 1 cộng đồng lớn của Unicorn nên giá trị sẽ tăng trưởng cùng với lượng cộng đồng ngày càng lớn hơn
– OPS là 1 dạng tài sản để tích trữ, nó tăng trưởng theo thời gian, và lợi tức phụ thuộc vào doanh thu của OnesPay

Cách để có OnesPay: OnesPay chỉ phát hành thưởng đặc biệt theo các dịp đặc biệt cho các cá nhân ưu đãi. Cổ phiếu OnesPay không bán rộng rãi, bạn chỉ có thể mua OPS thông qua những người sở hữu nó hoặc nhận thưởng từ công ty. Vì thế OPS cực kỳ khan hiếm. Và với sự phát triển của cộng đồng, OPS sẽ ngày càng tăng trưởng nhanh hơn về giá trị

OnesPay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *